Furio Radin primio potpredsjednika parlamenta Islamske Republike Iran Georga Vartana

Zagreb -  Predsjednik Odbora na ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin primio je u radni posjet potpredsjednika parlamenta Islamske Republike Iran Georga Vartana. Sastanku su bili nazočni i Ali Karimsarmadi, drugi tajnik u Veleposlanstvu Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj i Šemso Tanković, član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
 
Tema sastanka bila je multikulturalnost i međureligijski dijalog u okviru parlamenata. Na početku sastanka Furio Radin objasnio je strukturu i način rada Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Rekao je da je to najveći odbor u okviru parlamenta i da se bavi pitanjima pojedinačnih i kolektivnih prava, odnosno prava nacionalnih manjina. Odbor se sastoji od tri pododbora čiji su članovi zastupnici i vanjski članovi. Jedan od vanjskih članova je predstavnik katoličke vjerske zajednice, a drugi je predstavnik svih ostalih vjerskih zajednica koje međusobno komuniciraju i surađuju. Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina istaknuo je da Hrvatski sabor ima 152 zastupnika od kojih su 8 zastupnici nacionalnih manjina.

Potpredsjednik parlamenta Islamske Republike Iran Georg Vartan osvrnuo se na strukturu parlamenta u Iranu, rekavši da od 290 zastupničkih mjesta pet pripada nacionalnim manjinama, a dva zastupnika predstavljaju kršćansku zajednicu koja ima oko 120 000 pripadnika. Furio Radin podsjetio je na važnost vjerske i nacionalne tolerancije te dodao kako prisutnost manjina obogaćuje jednu zemlju. Georg Vartan se složio i dodao da u Iranu postoji jako duga tradicija tolerancije  prema vjerskim manjinama koja je stvarana stoljećima. Radin je podsjetio da postoje otvorena pitanja između dvije zemlje te da je potrebno nastaviti suradnju i kontakte među parlamentima.