Izaslanstvo Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta posjetilo Hrvatski sabor

Zagreb - Potpredsjednica Hrvatskog sabora Đurđa Adlešić sastala se u Saboru s Izaslanstvom Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta.

Na sastanku se razgovaralo o stanju na području ravnopravnosti spolova u RH posebno u okviru zakonodavstva, institucionalne zaštite i implementacije rodne jednakosti kroz političko djelovanje. Potpredsjednica Hrvatskog sabora Đurđa Adlešić upoznala je nazočne s postotkom zastupnica u Parlamentu i Vladi RH, naglasivši da je taj postotak zadovoljavajući za razliku od lokalne vlasti gdje se još uvijek malo žena uključuje u političko djelovanje. Donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova i niza drugih zakonskih odredbi u RH je stvoren dobar zakonodavni okvir za ovo područje na kojemu su vidljivi znatni pomaci posljednjih godina. 

Članice Izaslanstva Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta zanimala je dostupnost zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja žena te zaštita od nasilja i problem trgovine ženama.

Najveći dio žalbi koje zaprima Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i ostale srodne institucije u RH odnosi se na područje obitelji i roditeljske skrbi te područje rada, odgovorila je potpredsjednica Hrvatskog sabora Đurđa Adlešić. Hrvatska, kao i ostale tranzicijske zemlje, bilježi veći postotak nezaposlenosti žena od muškaraca gdje su najosjetljiviji dio populacije žene iznad 45 godina koje se posebnim programima Vlade, HZZ-a i nevladinih udruga nastoje vratiti na tržište rada. Kao i u Europi, i u Hrvatskoj je prisutna razlika u plaćama muškaraca i žena koja je prvenstveno odraz veće zastupljenosti muškaraca na bolje plaćenim radnim mjestima. 

Od vidova nasilja nad ženama još uvijek je najizraženije nasilje u obitelji. Posljednjih godina raste broj prijava nasilja nad ženama što je rezultat veće informiranosti i bolje obučenosti službi koje se njime bave. Vidljiv je pomak i u domeni sudstva, iako je uvijek veliki problem dugotrajnost postupaka i osjećaj nedovoljne zakonske zaštite. Borba protiv trgovine ženama, zbog karaktera takve vrste kriminala i činjenice da je Hrvatska tranzitna zemlja, bazira se na suradnji s drugim zemljama i različitim programima koji osiguravaju skloništa za žrtve trafficinga. Članice Izaslanstva Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta upoznale su prisutne s djelovanjem svog Odbora naglasivši kako je postizanje ravnopravnosti spolova dugotrajan proces koji ni u EU nije završen te je potrebna daljnja razmjena iskustava i mišljenja. 

U nastavku posjeta Hrvatskom saboru Izaslanstvo Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta održalo je sastanak s potpredsjednicom saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Karmelom Caparin i članovima Odbora. 

Predsjednica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta Anna Záborská predstavila je rad svog Odbora i njegov primarni cilj, poboljšavanje politike rodne jednakosti. U okviru svojih dužnosti, dodala je, Odbor također prati i izvještava o situaciji u zemljama pristupnicama EU.  

Članovi Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora upoznali su gošće s djelokrugom i načinom rada Odbora koji je osnovan 2001. godine. Najvažnija uloga Odbora jest njegov rad kao matično radno tijelo Hrvatskog sabora o ovom području.

Na sastanku, uz probleme feminizacije, siromaštva, trgovine ženama i demografske politike razgovaralo se i o pristupanju RH Europskoj uniji. Predsjednica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta Anna Záborská izrazila je zadovoljstvo ostvarenim napretkom na području ravnopravnosti spolova u RH. Naglasila je kako pitanje ravnopravnosti spolova mora biti provučeno kroz sva područja politike te da na daljnjem promicanju jednakopravnosti države članice EU i države pristupnice moraju surađivati kao partneri.