Darko Milinović, Zdenka Babić-Petričević Furio Radin te članovi Odbora za ljudska prava primili predstavnike Hrvata iz Crne Gore

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Darko Milinović, predsjednica Odbora za useljeništvo Zdenka Babić-Petričević, predsjednik Odbora za ljudska prava dr. sc. Furio Radin te članovi Odbora za ljudska prava Ivana Sučec- Trakoštanec, Ivanka Roksandić, Stjepan Bačić i Niko Rebić, primili su u radni posjet predstavnike Hrvata iz Crne Gore u sastavu: Dario Musić i Luka Ciko, te skupinu Hrvata iz Makedonije koju su činili: Ivan Šišak, Zvonimir Drageša, Ivan Bradić i Suzana Novak-Talevska.
Tema razgovora bila je nova politika prema hrvatskim manjinama. Potpredsjednik Milinović napomenuo je kako vjeruje da će suradnja hrvatskih manjina i matične im države biti bolja nego što je bila do sada. Smatra da su hrvatske manjine bogatstvo Hrvatske te da ih treba štiti ma gdje bile.  Iskazao je i nadu da položaj Hrvata u susjednim državama uskoro bude jednak položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. 
Dr. Radin je pak bio mišljenja da treba donijeti zakon o hrvatskoj manjini kako bi se odredio točan iznos financijskih sredstava koji se u te svrhe svake godine ima izdvojiti iz Proračuna.
Gosti su ukazali na težak položaj Hrvata u državama bivše SFRJ naglasivši dosadašnju neefikasnost hrvatske vanjske politike na tom planu. 
Gđa. Babić-Petričević je na kraju razgovora zaključila da je konstituiran novi saziv Hrvatskog sabora te se nada da će zastupnici opravdati povjerenje kada su Hrvati izvan domovine u pitanju.