Predsjedništvo Sabora o raspodjeli radnog prostora

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora održalo je sjednicu na kojoj je izvršena raspodjela radnog prostora za potpredsjednike Sabora, odbore i klubove zastupnika.
Predsjedištvo je potaknulo donošenje Pravilnika o javnosti rada Hrvatskoga sabora, Kodeksa o ponašanju zastupnika i izbor Povjerenstva za primjenu Zakona o sukobu interesa. Predsjedništvo je odlučilo za zamjenicu tajnika Sabora ponovno predložiti gđu Jadranku Blažević.