Sudionici konferencije "Javni medijski servisi i parlamenti zemalja proširenja" istaknuli važnost jačanja dijaloga predstavnika parlamenata i medijskih servisa

Zagreb – Dvodnevna međuparlamentarna konferencija "Javni medijski servisi i parlamenti zemalja proširenja", održana u organizaciji Hrvatskoga sabora, Europske udruge javnih televizija (EBU) i Europskoga parlamenta, završena je usvajanjem preporuka i zaključaka o radu parlamenata zemalja proširenja i javnih medijskih servisa.

Sudionici konferencije, među kojima su bili zastupnici iz Europskoga parlamenta, Hrvatskoga sabora i parlamenata zemalja proširenja te predstavnici EBU-a, javnih medijskih servisa, privatnih nakladnika, medijskih stručnjaka, Hrvatskoga novinarskog društva, Vijeća za regionalnu suradnju, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, složili su se kako su javni medijski servisi i parlamenti dvije nezaobilazne institucije za demokraciju koje moraju biti neovisne, vjerodostojne, otvorene, transparentne i odgovorne građanima.

Poboljšano praćenje rada parlamenata od javnih servisa, uključujući i rad Europskoga parlamenta, izdvojeno je kao značajan faktor za aktivno sudjelovanje građana u procesu donošenju odluka. Sudionici konferencije obrazložili su kako bi povećana suradnja javnih servisa, posebno razmjena programa, povećala mogućnosti građana za pristup pravovremenim i pluralističnim informacijama.

Istaknuta je važnost jačanja dijaloga predstavnika parlamenata i javnih medijskih servisa radi poboljšanja zakonodavstva i njegove praktične provedbe kao jamstva neovisnosti javnih servisa. Također je istaknuta važnost povećane zaštite novinara od političkih pritisaka te gospodarskih i ostalih lobističkih grupa.

Sudionici konferencije zaključno su se složili kako ne postoji određeni model koji se može primijeniti na sve javne medijske servise koji prate rad parlamenata te su neovisnost i financijska stabilnost ovih servisa izdvojene kao ključni faktori za ispunjavanje njihove nadležnosti i uloge u društvu.
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove