Predstavljeni prijedlozi Ujedinjene Kraljevine za reforme Europske unije

Zagreb – Otpravnik poslova u Veleposlanstvu Ujedinjene Kraljevine u Republici Hrvatskoj Ian Cameron Cliff predstavio je na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove i Odbora za vanjsku politiku prijedloge Ujedinjene Kraljevine za reforme Europske unije. 

Vlada Ujedinjene Kraljevine namjerava prije kraja 2017. godine raspisati referendum o članstvu u Europskoj uniji, a spremna je birače pozvati da glasuju za ostanak u Uniji ako uspije dogovoriti određene reforme. Cliff je objasnio da UK traži reforme koje će se ticati zapošljavanja i gospodarskoga rasta, razvoja EU-a prema "sve tješnjoj Uniji", uloge nacionalnih parlamenata u procesu donošenja odluka na europskoj razini te sustava socijalnih davanja. 

Istaknuo je da je UK usmjerena na povećanje konkurentnosti zajedničkoga europskog tržišta, osobito u odnosu na rastuća gospodarstva Južne Amerike. UK smatra kako se to može postići pojednostavljenjem administrativnih procedura te sklapanjem ugovora o slobodnoj trgovini sa što više država. Govoreći o pitanju "sve tješnje Unije", rekao je kako se UK zalaže za to da se one države članice koje to žele mogu dublje integrirati, no da se istovremeno one članice koje smatraju da im to nije u interesu ne prisiljavaju na takvo približavanje. U nastavku je rekao da UK smatra da je potrebno jačati ulogu nacionalnih parlamenata u EU-u kako bi se osiguralo to da se odluke donose na razini što bližoj građanima. Kada je riječ o sustavu socijalnih davanja, Cliff je rekao da UK prihvaća slobodu kretanja radi pronalaska zaposlenja, no da se zalaže za strože kontrole. Zaključno je istaknuo da UK predložene reforme ne želi nametati kao zahtjev Europskoj uniji već o njima želi razgovarati sa svim državama članicama i dogovoriti ih na korist svih članica.

U raspravi koja je uslijedila članove Odbora za europske poslove i Odbora za vanjsku politiku zanimalo je može li UK dogovoriti provedbu predloženih reformi prije održavanja britanskoga referenduma o članstvu te mogu li se reforme provesti bez izmjena osnivačkih ugovora, a razgovaralo se i o aktualnoj izbjegličkoj krizi. Cliff je rekao da je UK svjesna kako se reforme ne mogu provesti prije sama referenduma, osobito ako bi zahtijevale izmjene ugovora, no da želi postići dogovor o nužnosti reformi za budućnost Europske unije. Osvrnuvši se na izbjegličku krizu, istaknuo je kako je potrebno pronaći europsko rješenje problema, ali da UK predloženi sustav kvota za raspodjelu useljenika ne smatra učinkovitim.
 

Author: Odbor za europske poslove