Na sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu predstavljeno izvješće o Cjelovitoj kurikularnoj reformi

Zagreb – Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu održao je sjednicu na kojoj je predstavljeno izvješće o dosadašnjim i daljnjim aktivnostima Cjelovite kurikularne reforme. Na sjednici je sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar.

Izvješće je predstavio voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme dr. sc. Boris Jokić. Kurikularna reforma jedna je od prvih mjera kojom započinje realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na kojoj radi velik broj stručnjaka i radnih skupina, uvodno je istaknuo Jokić.

- Cilj je kurikularne reforme uspostavljanje usklađena i učinkovita sustava odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene, a što podrazumijeva korisnije i smislenije obrazovanje za učenike, veću uključenost roditelja u obrazovanje djece te osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, istaknuo je Jokić.
 
Dugoročne i dugotrajne promjene obuhvatit će i produljenje obveznoga obrazovanja na devetogodišnju osnovnu školu, što će biti uvođeno stupnjevito i u prvoj fazi obuhvaćati: izradu kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima, prijedlog novoga sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o postignućima, sustavno osposobljavanje učitelja za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja, prijedlog načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te digitalizaciju istih i korištenje IKT-a u obrazovanju. Reformski proces nastojat će hrvatski dovisokoškolski odgoj i obrazovanje preobraziti u suvremeniji i pojedincu primjereniji sustav sposoban odgovoriti zahtjevima vremena, društva i gospodarstva, zaključno je kazao Jokić.  

U nastavku sjednice prof. dr. sc. Neven  Budak, predsjednik Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, predstavio je projekt „Nove boje znanja“ o provedbi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Budak je istaknuo kako u navedenome projektu trenutačno sudjeluje više od 400 ljudi, dok ih je većina angažirana na provođenju Cjelovite kurikularne reforme. Podsjetio je da Strategija sadrži ukupno 336 mjera od kojih je do sada provedeno 9, a u provedbi ih je 97 te pozvao na važnost vedra ozračja i unošenja optimizma u sve razine odgojno-obrazovnog sustava kako bi škola bila mjesto gdje učenici žele ići, zaključio je.
 

Author: Služba za medije