Gordana Sobol primila izaslanstvo Povjerenstva za jednakopravnost spolova parlamenta BiH

Zagreb - Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol, sa članovima Odbora, primila je u radni posjet izaslanstvo Povjerenstva za jednakopravnost spolova Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su razmijenjena iskustva rada Odbora za ravnopravnost spolova i Povjerenstva za jednakopravnost spolova. Predsjednica Odbora Gordana Sobol upoznala je goste s djelokrugom rada i strukturom Odbora za ravnopravnost spolova koji je osnovan 2001. godine. Odbor osim o zakonskim aktima, za koje je nadležan kao matično tijelo, raspravlja i o ostalim zakonima koji zadiru u problematiku ravnopravnosti spolova. Osim redovitih sjednica, predsjednica Odbora Gordana Sobol posebno je istaknula tematske sjednice Odbora na kojima se obrađuju aktualne teme iz ovog područja. Naglasila je kako je do danas Hrvatska uspjela posložiti dobar zakonski i institucionalni okvir koji pokriva ovo područje, no još uvijek predstoji dosta posla na njegovoj implementaciji, a posebno na lokalnoj razini. Izrazila je zadovoljstvo udjelom žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na državnoj razini, dok je taj omjer na lokalnoj razini još uvijek nezadovoljavajuć. Uz legislativu i razvoj institucija, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova istaknula je pozitivne pomake u borbi protiv nasilja nad ženama, posebno donošenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Kao područja na kojima je potrebno daljnje djelovanje, Gordana Sobol je identificirala tržište rada, odgoj i obrazovanje te politiku i političko odlučivanje, što se posebno odnosi na razinu lokalne samouprave.

Voditeljica izaslanstva Povjerenstva za jednakopravnost spolova Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Meliha Alić predstavila je rad Povjerenstva, osnovanog prije tri godine, koje se kroz svoj rad najviše usmjerilo na zakonodavnu aktivnost i implementaciju donesenih zakona na svim razinama, u čemu je zabilježen znatan pomak, kao i na suradnju s nevladinim organizacijama. Gosti su predstavili funkcioniranje sustava kvota koje određuju udio od minimalno 30 posto žena u vlasti. 

Na sastanku je zaključeno da je, osim osiguravanja zakonske regulative osjetljive na probleme položaja žena u društvu, nužno provoditi njezinu temeljitu implementaciju te kontinuirano podizati svijest samih građanki i građana.