Neven Mimica i veleposlanik Salazar složili se oko želje za još jačom suradnjom parlamentarnih odbora

Zagreb - Predsjednik saborskog Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je veleposlanika Španjolske u Republici Hrvatskoj Manuela Salazara. 

Španjolski veleposlanik zanimao se za parlamentarno viđenje eurointegracijskog procesa u Hrvatskoj. Neven Mimica je rekao kako je Hrvatski sabor ustanovio strukturu za praćenje pregovora s EU i da je parlament značajno uključen i aktivan u tom procesu, posebice putem dva parlamentarna tijela, Odbora za europske integracije i Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju RH EU. Smatra da za sada pregovarački tijek ide dobrim putem, a Nacionalni odbor kontinuirano dobiva informacije od pregovaračkog tima. Nacionalni odbor vrednuje pregovarački proces na način da daje mišljenja i smjernice za svako pregovaračko poglavlje koje nije obvezatno za Vladu, ali ima političku težinu jer je plod konsenzusa svih članova Nacionalnog odbora, a upravo je Nacionalni odbor odraz postignutog konsenzusa u Hrvatskom saboru glede budućnosti Hrvatske u EU, gdje sve parlamentarne stranke ističu kao nacionalni cilj članstvo Hrvatske u EU, izjavio je Mimica. 

Osim Nacionalnog odbora koji nadgleda i ocjenjuje tijek pregovora, drugo saborsko tijelo koje se bavi eurointegracijama je Odbor za europske integracije čije su osnovne zadaće vrednovanje razine usklađivanja  zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom te razmatranje bitnih europskih tema i pripremanje parlamenta za vrijeme kada će Hrvatska biti članica EU. Osim toga, Odbor za europske integracije uspostavio je i razvio važnu suradnju sa srodnim parlamentarnim odborima zemalja regije, koje su u Procesu stabilizacije i pridruživanja, i odborima zemalja članica EU, istaknuo je Mimica.

Španjolski veleposlanik smatra da EU svojim apsorpcijskim kapacitetom ima mogućnost interno se adaptirati za prijem novih članica, što dokazuje i dobro prihvaćanje novih zemalja članica, njih 10, iz posljednjeg kruga proširenja. Smatra kako je upravo svrha EU omogućiti integriranje i priključenje svakoj potencijalnoj zemlji članici koja to želi, naravno, ako zadovolji sve kriterije. Ponudio je konkretnu pomoć Španjolske u prenošenju iskustava u korištenju fondova EU. 

Neven Mimica zaključio je sastanak izrazivši želju za jačanjem suradnje parlamentarnih odbora hrvatskog i španjolskog parlamenta koji su zaduženi za područje europskih integracija i europskih poslova.