Zvonimir Mršić primio delegaciju Odbora za javne službe, lokalnu administraciju i medije Skupštine Kosova

Zagreb - Predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora Zvonimir Mršić i članovi Odbora primili su u radni posjet delegaciju Odbora za javne službe, lokalnu administraciju i medije Skupštine Kosova koju je predvodio predsjednik Odbora Esat Brajshori.

Mršić je predstavio Odbor, njegovu strukturu i djelokrug. Naglasio je da je uloga lokalne samouprave, njezina pozicija i ovlasti postala važna tema rasprava u Hrvatskome saboru. Iako proces decentralizacije još nije završen, učinjeni su važni pomaci, proces prenošenja ovlasti i preraspodjele poreza je stalan, snaži uloga lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kao i njezino uvažavanje od strane centralne vlasti.

Upoznao je goste s čitavim procesom koji je započeo još 1993. godine kada su bivše općine prerasle u tri vrste jedinica lokalne i područne samouprave, u općine i gradove kao jedinice lokalne samouprave te županije kao jedinice područne samouprave. No, u to vrijeme država je bila visoko centralizirana zbog obrane zemlje. Tako je tek 2001. godine došlo do prvog koraka decentralizacije, kada je dio ovlasti s centralne vlasti spušten na gradove i županije, a decentraliziran je i dio državnih poreza, pa su 32 velika grada i sve županije dobile mogućnost upravljanja osnovnim i srednjim školama i dijelom socijalne skrbi, istaknuo je Mršić.

Dodao je kako je drugi korak decentralizacije započeo je 2005. godine i on još traje, a odnosi se ne samo na preraspodjelu ovlasti i poreznog novca nego i na stvaranje potpuno novog zakonodavnog okvira za djelovanje lokalne samouprave u Hrvatskoj. Mijenja se izborni sustav u lokalnoj samoupravi, pa će sljedeće godine prvi put građani neposredno birati čelnike jedinica lokalne samouprave. Što se tiče preraspodjele poreza, 2007. godine odlučeno je da porez na dobit ostane prihod državnog proračuna, a porez na dohodak da postane prihod lokalne samouprave. Pri tome 79 posto ostaje u lokalnim jedinicama, a 21 posto se prikuplja u centralni državni proračun, u Fond poravnanja, iz kojeg se pomaže onim jedinicama koje iz izvornih prihoda ne mogu zadovoljiti sve standarde koji su propisani. Danas Hrvatska ima 20 županija i Grad Zagreb te oko 550 općina i gradova. Hrvatski sabor ratificirao je Europsku povelju o lokalnoj samoupravi u cijelosti, a usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom trebalo bi završiti u sljedećoj godini. 

Esat Brajshori zahvalio je domaćinima na srdačnoj dobrodošlici i predstavljanju uloge i ovlasti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, naglasivši da će hrvatsko iskustvo na tom području Kosovu biti od velike koristi jer je proces decentralizacije i prenošenja ovlasti s centralne vlasti na jedinice lokalne samouprave tek započeo u toj zemlji. Zahvalio je Hrvatskoj na priznavanju države Kosovo, kao i njezinoj trajnoj podršci.

Author: Služba za odnose s javnošću