Sonja König održala sastanak s izvjestiteljem Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Jean-Charlesom Gardettom

Zagreb - Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König održala je sastanak s izvjestiteljem Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Jean-Charlesom Gardettom.

Tema sastanka bila je Rodna ravnopravnost spolova u Jugoistočnoj Europi. Izvjestitelj Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Jean-Charles Gardetto u posjetu je Hrvatskoj kako bi napravio Izvještaj o ravnopravnosti spolova u Jugoistočnoj Europi, a prva destinacija na tom putu je Republika Hrvatska. Osnovni cilj Izvještaja jest istražiti i analizirati položaj žena u ovom dijelu Europe s posebnim naglaskom na sljedeća područja: javni i politički život, obiteljsko nasilje, trgovina ljudima i prostitucija, gospodarstvo, pravosuđe, Obiteljski zakon i odnosi u regiji (u kontekstu procesa pomirenja), kazao je Jean-Charles Gardetto. Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König uvodno je predstavila gostima rad i aktivnosti Odbora. Odbor je osnovan 2001. godine, ima trinaest članova i ovo je njegov četvrti saziv, istaknula je potpredsjednica. König je kazala da u Republici Hrvatskoj ravnopravnost spolova nije dosegnuta, iako je učinjeno mnogo na institucionalnoj i zakonodavnoj razini. Zakonodavni okvir koji pokriva područje ravnopravnosti spolova uključuje Zakon o ravnopravnosti spolova koji je donesen 2003. godine i to je temeljni Zakon koji se bavi ovim područjem. Spomenuti Zakon dopunjen je 2008. godine s važnom odredbom kojom se propisuje kvota zastupljenosti žena od 40 posto na listama političkih stranaka. Ta odredba primjenjuje se od trećeg izbornog ciklusa od kad je donesena, odnosno od sljedećih lokalnih izbora koji će se održati 2013. godine. Odredba se odnosi i na izbore za Europski parlament, naglasila je potpredsjednica Odbora. Govoreći o strukturi spolova u parlamentu König je naglasila da zastupljenost žena u ovom sazivu iznosi 23,84 posto, a u prošlom sazivu Sabora žene su bile zastupljene s 25,79 posto. Poslovnik Hrvatskoga sabora nalaže da žene budu podjednako zastupljene i u radu Odbora, a u radnim tijelima Hrvatskoga sabora ovog saziva žene predsjednice čine 21 posto. 

U nastavku je bilo riječi o prisutnosti i ulozi žena u diplomaciji, sudskoj vlasti, sindikatima i različitim nevladinim udrugama. Sugovornici su se posebno osvrnuli i na problem obiteljskog nasilja, a potpredsjednica Odbora je predstavila zakonodavni okvir koji pokriva to područje. Posebno je istaknula Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji koja se donosi za period od 4 godine, a posljednja je donesena nedavno, za period 2011-2016. godine. U završnom dijelu susreta Jean-Charles Gardetto pitao je da li Republika Hrvatska ima namjeru potpisati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. To je svakako jedna od mjera u Nacionalnoj politici o ravnopravnosti spolova te se očekuje da će Hrvatska uskoro potpisati spomenutu Konvenciju, kazala je Sonja König. Izvjestitelj Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u sklopu svog posjeta Republici Hrvatskoj održat će sastanke i s drugim predstavnicima najznačajnijih državnih tijela za provođenje politike i programa promicanja rodne ravnopravnosti. 

Author: Služba za odnose s javnošću