Odbor za turizam održao tematsku sjednicu o izradi glavnog plana i strategije razvoja turizma RH

Zagreb – Odbor za turizam Hrvatskoga sabora u suorganizaciji s predstavnicima Instituta za turizam upriličio je predstavljanje dosad izrađenih poglavlja novoga Glavnog plana i strategije razvoja turizma Republike Hrvatske.

Projektni tim Instituta za turizam, koji predvodi Siniša Horak, predstavio je prvih 6 od 13 izvještaja Strategije. Ti izvještaji donose ocjenu stanja temeljenu na najopsežnije obrađenim statističkim pokazateljima o hrvatskome turizmu do sada kao i na rezultatima više terenskih i desk-istraživanja, rezultate rada velikoga broja radionica i fokus-grupa. Također, Strategija naznačuje i osnovna pitanja relevantna za promišljanje budućnosti hrvatskoga turizma najavljujući ostale izvještaje kojima će se dati odgovori, smjernice, ciljevi i akcijski plan za sve nositelje njene buduće provedbe. 

Imajući u vidu da je riječ o najvažnijem strateškom dokumentu za budućnost hrvatskoga turizma, po završetku predstavljanja održana je rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici relevantnih ministarstava, turističkih zajednica i strukovnih turističkih udruga. Tom su prilikom izdvojili pitanja sezonalnosti hrvatskoga turizma, sigurnosti turista, povećanja dolazaka pomoću razvijenijeg zračnog prijevoza, kulturne baštine kao nedovoljno iskorištenog potencijala u privlačenju turista, probleme neodređenosti u kapacitetima hostela, nepostojanje kamp-odmorišta koja bi omogućavala prenoćište gostima i nakon 15. listopada, kada se zatvaraju domaći kampovi. Također je istaknuto da bi operativni ciljevi Strategije, čija izrada slijedi, morali biti usklađeni s operativnim planovima strategija drugih ministarstava, imajući u vidu da je turizam multidisciplinarna djelatnost na koju utječe više sektora. 

Osnovni cilj održane sjednice bio je saslušati komentare ključnih turističkih subjekata koji su nositelji razvoja turizma i koji žive od turizma, kako bi konačna verzija Strategije, koja se planira za rujan 2012. godine, odredila što objektivniji smjer daljnjeg razvoja hrvatskog turizma i pridonijela što uspješnijem pozicioniranju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu. Važno je istaknuti da će spomenuti dokument po završetku biti usvojen i od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora te će provedba njegovih zaključaka postati obvezujuća i u formalno-pravnom smislu za sve imenovane nositelje.

Uz spomenute predstavnike, na predstavljanju su sudjelovali: Igor Rađenović, predsjednik Odbora za gospodarstvo, Valter Boljunčić, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Oleg Valjalo, zamjenik ministra turizma, Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, Hrvoje Dokoza, zamjenik ministrice zaštite okoliša i prirode i Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice kulture.

Author: Odbor za turizam