Predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin razgovarao s predstavnicima Hrvata iz Crne Gore

Zagreb - Predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dr. Furio Radin primio je u radni posjet dr. Dalibora Burića, predsjednika političke stranke Hrvatske građanske inicijative i Silvija Markovića, predsjednika hrvatskog kulturnog društva "Napredak" iz Tivta u Republici Srbiji i Crnoj Gori. 

Gosti su iznijeli s kojim se problemima suočava hrvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori, naglasivši da Republika Hrvatska svojim manjinama daje daleko veća prava no što imaju nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori. Dr. Burić rekao je da Hrvati Crne Gore žele imati svog autentičnog predstavnika u Parlamentu, jer su Hrvati autohtona manjina u Crnoj Gori, posebice na području Boke Kotorske. 

Dr. Furio Radin smatra da svakoj manjini treba zajamčiti najmanje jednog zastupnika u Parlamentu i to je pitanje ljudskih prava, posebice kada je u pitanju opstojnost tako male manjine, kao hrvatske u Crnoj Gori. Ponudio je, u ime Odbora, svaku daljnju pomoć po pitanjima zaštite prava i interesa hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, što su gosti sa zadovoljstvom prihvatili.