5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU – predlagatelj Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2007.
Izvješće je prihvaćeno na 26. sjednici, 21. lipnja 2007. (80 glasova "za", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: