6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. SVIBNJA 2007. DO 30. TRAVNJA 2008. GODINE - predlagatelj Upravno vijeće HINE

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21.11.2008.

Rasprava je zaključena 21. studenoga 2008.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (102 glasa "za", 2 "suzdržana").