6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a ZA 2007. GODINU - predlagatelj: HBOR

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 19. lipnja 2008,
Dana 19. lipnja 2008. na 5. sjednici donesen je zaključak kojim se potvrđuje Godišnji financijski izvještaj HBOR-a za 2007. godinu (jednoglasno, 85 glasova "za").