10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI PROJEKTA VJETROELEKTRANE KRŠ-PAĐENE - podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
10.11.2020.
Datum izglasavanja:
11.11.2020.

Interpelacija je odbijena na 4. sjednici, 11. studenoga 2020. (51 glas "za", 76 "protiv", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: