5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za ponovno raspravljanje i odlučivanje Hrvatskoga sabora glede donijete Odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora o davanju odobrenja za pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka Branimira Glavaša, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, potvrđene od Hrvatskoga sabora 22. studenoga 2006

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 32. sjednici održanoj 18. travnja 2007, na traženje predsjednika Hrvatskoga sabora, sukladno čl. 46. st. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora.,  zahtjev mr. Dražena Matijevića, odvjetnika  iz Osijeka od 18. travnja 2007., za ponovno raspravljanje i odlučivanje Hrvatskoga sabora, glede donijete Odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora o davanju odobrenja za pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka Branimira Glavaša, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku od 23. listopada 2006, a potvrđene od Hrvatskoga sabora 22. studenoga 2006.
Sjednici Povjerenstva nazočili su i zastupnici: mr.sc. Vladimir Šišljagić, dr. sc. Slaven Letica, Pero Kovačević, Ivo Lončar i Ivan Drmić.
U raspravi je istaknuto dvojbenim zakonitost donošenja predmetne odluke imajući u vidu da zahtjev za skidanje imuniteta nije podnijelo izvanraspravno vijeće nego županijsko državno odvjetništvo.
 Istaknuto je upitnim da li je Odluka Povjerenstva od 23. studenoga 2006. konzumirana time što je Županijski sud u Osijeku povodom prijedloga županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za određivanje pritvora, donio rješenje kojim je odbio prijedlog županijskog državnog odvjtništva za određivanje pritvora.

U raspravi koja je uslijedila naglašeno je  da je u podnesku za ponovnom raspravom upućenom predsjedniku Hrvatskoga sabora iznijeta netočna formulacija zahtjeva jer je zatraženo preispitivanje odluke od 26. studenoga 2006., a odluka Mandatno-imuntetnog povjerenstva  glede odlučivanja o pritvaranja po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku je donijeta 23. listopada 2006. Imajući u vidu da sukladno čl. 23. st. 3.  Poslovnika Hrvatskoga sabora zahtjev za odobrenje pritvora protiv zastupnika, podnosi ovlašteno državno tijelo predsjedniku Hrvatskoga sabora, iznijeta su mišljenja da odvjetnik nije ovlašten za  upućivanje zahtjeva.    

Povjerenstvo je mišljenja da razlozi iznijeti  u podnesku, nisu opravdana osnova za ponovnim odlučivanjem o pritvaranju. Također naglašen je smisao institucije imuniteta koji zastupnika štiti od izgovorene riječi te uloga Povjerenstva da pri raspravi ne ulazi u meritum stvari sudskog postupka kao npr. procjenjivanje iskaza svjedoka. Naglašeno je da se odlukama o skidanju imuniteta samo omogućava  pravosudnim tijelima nesmetano obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
     
 
 Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave  većinom glasova (8 “za” i  1 “protiv”)donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. potvrdio je Odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora o davanju odobrenja za pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka Branimira Glavaša, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku i nema razloga ponovno odlučivati o istoj Odluci jer se radi o istom predmetu i istoj kvalifikaciji kaznenog djela o čemu je već odlučeno i za koje kazneno djelo se vodi postupka protiv zastupnika Glavaša.

2. Mandatno-imunitetno povjerenstvo ukazuje na odredbu članka 23. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji određuje da je odobravanje pritvora obvezno zatražiti  ovlašteno državno tijelo a u ovom slučaju takav novi zahtjev nije upućen.

3. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je stajališta da za svaku fazu kaznenog postupka nije potrebno ishoditi novu Odluku za pritvaranje.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo je odredilo Damira Sesvečana, predsjednika Povjerenstva.

PREDSJEDNIK

Damir Sesvečan

 

Dana 19. travnja 2007. provedena je rasprava o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Na 25. sjednici, 20. travnja 2007. prihvaćeno je mišljenje Povjerenstva (78 glasova "za", 4 "protiv", 4 "suzdržana").