6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE MINISTRA PRAVOSUĐA, IVANA ŠIMONOVIĆA I MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA TOMISLAVA KARAMARKA O DO SADA PODUZETIM I PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA, TE UNAPREĐENJU FIZIČKE I PRAVNE SIGURNOSTI GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE;

Datum zaključenja rasprave:
Izvješće je podneseno 29. listopada 2008.