9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru: