9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
28.09.2018.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 14. lipnja 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 9. sjednici 28. rujna 2018. (91 glas "za", 3 "protiv“, 7 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: