9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE ZA 2015. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
27.10.2017.

Rasprava je zaključena 18. listopada 2017.
Izvješće je prihvaćeno na 5. sjednici 27. listopada 2017. (105 glasova "za", 5 "protiv", 5 "suzdržanih").