10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SPREMNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
02.06.2021.
Datum izglasavanja:
02.06.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici, 2. lipnja 2021. (78 glasova "za", 33 "suzdržana").