10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA U JADRANSKOM MORU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
15.07.2021.
Datum izglasavanja:
15.07.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 18. lipnja 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici, 15. srpnja 2021. (109 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: