9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Akt dostavljen sa svrhom informiranja

IZVJEŠĆE O PREGOVORIMA O GLOBALNOM KOMPAKTU O SIGURNIM, UREĐENIM I REGULARNIM MIGRACIJAMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru: