6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 2006. GODINU c) IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 2006. GODINU, POSEBNI DIO - SLUŽBENA TAJNA

Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
22.02.2008.

Rasprava je zaključena 22. veljače 2008.
Izvješće je prihvaćeno 22. veljače 2008. na 3. plenarnoj sjednici (119 glasova "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: