9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10.05.2018.

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici 10. svibnja 2018. (99 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: