9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
28.09.2018.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 19. rujna 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 9. sjednici 28. rujna 2018. (98 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: