5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE, ZAPAŽANJIMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ ENERGETSKOG TRŽIŠTA I JAVNIH USLUGA U ENERGETSKOM SEKTORU, ANALIZI ENERGETSKOG SEKTORA, TE OSTVARENJU PRORAČUNA AGENCIJE ZA 2005. GODINU

Rasprava je zaključena 16. studenoga 2006.
Izvješće je prihvaćeno 24. studenoga 2006. (87 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: