5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

a) IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM U PROGRAMIMA HR-a I HTV-a U RAZDOBLJU OD 11. SRPNJA 2005. DO 20. RUJNA 2006. GODINE; b) IZVJEŠĆE RAVNATELJSTVA HRT-a O POSLOVANJU HRT-a ZA 2005. GODINU

Rasprava je zaključena 31. siječnja 2007.
Na 24. sjednici, 9. veljače 2007. doneseni su zaključci:
- Prima se na znanje a) Izvješće o radu Vijeća HRT-a (66 glasova "za", 17 "protiv", 2 "suzdržana");
- Prima se na znanje b) Izvješće Ravnateljstva HRT-a (62 glasova "za", 17 "protiv", 2 "suzdržana").