9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O ZATJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
06.07.2018.

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2018.
Zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojim se na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/18-02/06, Urbroj: 361-18-02, od 20. lipnja 2018. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave je prihvaćen na 8. sjednici 6. srpnja 2018. (97 glasova "za", 4 "suzdržana").