6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE RH, DR. SC. IVE SANADERA, SA SJEDNICE VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

Datum zaključenja rasprave:
Izvješće je podneseno 24. listopada 2008.