5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRAVNU POMOĆ, drugo čitanje, P. Z. E. br. 738

Rasprava je zaključena 11. listopada 2007.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: