9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, drugo čitanje, P.Z.E. br. 88 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
19.06.2017.

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 19. lipnja 2017. (jednoglasno, 118 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: