Završna konferencija u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske i Odbora za obitelj mlade i sport, Pododbora Hrvatska izviđačka parlamentarna unija

dvorana Josipa Šokčevića

Konferencija o provedbi kampanje Boranka – najveće volonterske akcije pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije