22. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410.