36. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.