19., tematska, sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 

1. POLITIČKA KORUPCIJA U HRVATSKOJ – PRIJETNJA PARLAMENTARNOJ DEMOKRACIJI. 

Politička korupcija, odnosno korupcija na visokoj razini (engl. grand corruption) prisutna je među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava. Ovaj oblik korupcije izrazita je prijetnja demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu.
    
O političkoj korupciji u Hrvatskoj na tematskoj sjednici govorit će predstavnici političkog života, akademske zajednice, stručne javnosti, civilnog društva i medija.