40. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 39. sjednice Odbora;
1. Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila COM (2018) 284 - D.E.U. br. 18/027;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta COM (2018) 279 - D.E.U. br. 18/034;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture COM (2018) 274 - D.E.U. br. 18/035;
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže COM (2018) 277 - D.E.U. br. 18/037;
6. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ COM (2018) 639 - D.E.U. br. 18/041;
7. Razno.