63. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje Zapisnika 61. i 62. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA , drugo čitanje, P.Z.E. br. 494 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka.