41. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Razvojna politika i vanjsko djelovanje Europske unije: uloga privatnog sektora u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja;
2. Razno.