46. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 45. sjednice;
1. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, drugo čitanje, P.Z. br. 569.