35. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a) prestanku prava na plaću;
b) priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
c) prestanku prava na naknadu za odvojeni život;
7. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O:
a) prestanku prava na mjesečnu novčanu naknadu razriješenom članu Odbora za turizam Hrvatskoga sabora;
b) priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu imenovanom članu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora i imenovanom članu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije;
8. RAZNO.