Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Petar Škorić i članica Odbora Ines Strenja sudjeluju na 4. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG)

Bukurešt, Rumunjska