31. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, drugo čitanje, P.Z. br. 557 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 573 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.