90. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 89. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 596; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, drugo čitanje P.Z.E. br. 555; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 595; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 584; 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 585; 
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 586; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 587; 
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588; 
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589; 
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 590; 
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 591; 
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 592; 
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593; 
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 594; 
16. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj.