67. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje Zapisnika 65. i 66. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA – podnositelj: glavni državni revizor;
3. RAZNO.