92. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 91. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 602; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 496; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 609; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 605; 
7. PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 603; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.