52. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 516;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 617;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 618;
5. MIŠLJENJE O DJELOKRUGU RADA ODBORA HRVATSKOGA SABORA - podnesak predsjednika Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, davanje odgovora.