97. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 96. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 637; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 636; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 – predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.